W dniu 16 września 2021 r. w Warszawie odbyło się piąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie jednego nowego Członka Zwyczajnego.
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania