W dniu 27 lipca 2023 r. w Warszawie, odbyło się piąte posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVII kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych Członków Zwyczajnych i Wspierających – przyjęto jednego Członka Wspierającego.
  2. Powołanie w strukturze TOE Zespołu ds. Nowego Modelu Rynku Energii
  3. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  4. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania