W dniu 15 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Wybór Prezesa i Wiceprezesów Rady Zarządzającej XVI kadencji.
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

Na stanowisko Prezesa Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji powołany został kol. Tomasz Lender.

Wiceprezesami Rady Zarządzającej TOE XVI zostali:

  • kol. Andrzej Kreft
  • kol. Janusz Moroz
  • kol. Robert Rutowicz
  • kol. Arkadiusz Zieleźny

Dokumenty

Formularz logowania