W dniu 26 lipca 2018 r. w Warszawie, w siedzibie TOE, odbyło się piętnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XIV kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące programu:

  1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto jednego Członka Wspierającego
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania