W dniu 23 maja 2018 r. w Warszawie, odbyły się zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią we współpracy z Urzędem Regulacji Energii warsztaty pt. „Rozwój transparentnego, detalicznego rynku gazu ziemnego w Polsce. Możliwe dalsze działania.” W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Energii, Polskiej Spółki Gazownictwa, Federacji Konsumentów oraz liczni sprzedawcy gazu. Celem inicjatywy była wymiana opinii, doświadczeń i propozycji, które będą podstawą do dalszego  rozwoju detalicznego rynku gazu w Polsce.

Warsztaty przeprowadzono wg następującego harmonogramu:

 1. Otwarcie seminarium powitanie gości i uczestników. Wprowadzenie do tematyki. Prezes URE – p. Maciej Bando, Prezes Zarządu PSG – p. Marian Żołyniak, Członek Rady Zarządzającej TOE – p. Robert Rutowicz
   
 2. Stan rozwoju detalicznego rynku gazu w Polsce. Uwarunkowania dalszych zmian, rola Regulatora – p. Anna Bednarska, p. Joanna Buzar – URE
   
 3. Rola i zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz podmiotu odpowiedzialnego za prognozowanie – Polskiej Spółki Gazownictwa w rozwoju transparentnego, detalicznego rynku gazu w Polsce. Procedura zmiany sprzedawcy, IRiESD, wymiana informacji z uczestnikami rynku, niezbilansowanie – p. Mariusz Dymkowski – PSG
   
 4. Rozwój transparentnego, detalicznego rynku gazu ziemnego w Polsce oczami sprzedawców gazu do odbiorców końcowych. Wybrane bariery rozwoju, proponowane rozwiązania. Możliwe działania sektora obrotu, w tym działania – projekty podejmowane przez TOE – p. Piotr Kasprzak – przewodniczący Grupy TOE ds. Rynku Detalicznego Gazu
   
 5. PANEL DYSKUSYJNY „ROZWOJOWY – KIERUNKOWY” z udziałem przedstawicieli URE, PSG, zaproszonych uczestników rynku – bazą dyskusji były podejmowane wcześniej tematy w prezentacjach – moderatorzy: p. Rafał Gawin – URE, Marek Kulesa – TOE 
   
 6. OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY „OPERATORSKI” – tematyka dotycząca tzw. „obszaru operatorskiego” detalicznego rynku gazu w Polsce – moderator: p. Małgorzata Kozak – URE 
   
 7. OTWARTY PANEL DYSKUSYJNY „RYNKOWY – KONSUMENCKI” – dyskutowano o aspektach konsumenckich (rynku odbiorców) detalicznego rynku gazu w Polsce – moderator: p. Kamil Pluskwa – Dąbrowski – Federacja Konsumentów
   
 8. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW, ZAKOŃCZENIE 

Dokumenty

Formularz logowania