W dniu 9 grudnia 2019 r. w Warszawie, odbyła się zorganizowana przez Towarzystwo Obrotu Energią we współpracy z Urzędem Regulacji Energii druga edycja warsztatów pt. „Rozwój transparentnego, detalicznego rynku gazu ziemnego w Polsce. Możliwe dalsze działania”. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Polskiej Spółki Gazownictwa, OGP GAZ-SYSTEM oraz liczni sprzedawcy gazu. Celem inicjatywy była wymiana opinii, doświadczeń i propozycji, które będą podstawą do dalszego  rozwoju detalicznego rynku gazu w Polsce.

Warsztaty przeprowadzono wg następującego programu:

 1. Otwarcie seminarium powitanie gości i uczestników. Wprowadzenie do tematyki – Rafał Gawin – Prezes URE, Piotr Adamczak – Prezes Rady Zarządzającej TOE, zaproszeni Goście
   
 2. Stan rozwoju detalicznego rynku gazu w Polsce – Anna Bednarska – URE
   
 3. Sprzedaż rezerwowa paliwa gazowego – Joanna Buzar – URE
   
 4. Wybrane zmiany w obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG). Zmiany IRiESD, wymiana informacji z uczestnikami rynku, PZS, niezbilansowanie, inne wybrane zagadnienia – Krzysztof Kostrubiec – PSG
   
 5. PANEL DYSKUSYJNY „Stan rynku gazu w Polsce w 2019 roku” z udziałem przedstawicieli URE, Ministerstwa Aktywów Państwowych, PSG, OGP GAZ – SYSTEM, TOE – Małgorzata Kozak – URE
   
 6. Rozwój transparentnego, detalicznego rynku gazu ziemnego w Polsce oczami spółek obrotu – sprzedawców gazu. Podejmowane i możliwe nowe działania sektora obrotu, w tym działania – projekty podejmowane przez TOE – Daniel Borkowski, Marek Kulesa – TOE
   
 7. PANEL DYSKUSYJNY „Rozwojowy – kierunkowy” z udziałem przedstawicieli URE, Ministerstwa Aktywów Państwowych, PSG, OGP GAZ – SYSTEM, TOE, uczestników rynku i towarzystw – Marek Kulesa – TOE
   
 8. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW, OMÓWIENIE DALSZYCH DZIAŁAŃ

Dokumenty

Formularz logowania