Zapraszamy na organizowane w dniu 6 marca 2018 r. przez TOE seminarium  „Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 o rynku mocy – analiza wybranych zapisów, uwarunkowania wdrożenia”.

W dniu 8 grudnia 2017 r. Sejm RP przyjął ustawę o rynku mocy, która ma stanowić w Polsce podstawę wdrożenia tegoż rynku. Na rynku tym towarem będzie moc dyspozycyjna netto, którą mogą oferować wytwórcy oraz sterowane odbiory energii (DSR), uzyskując wynagrodzenie za gotowość jej dostarczania wraz z obowiązkiem dostarczenia w okresach tzw. zagrożenia (czyli w sytuacjach ryzyka wystąpienia problemów z zaspokojeniem szczytowego zapotrzebowania odbiorców na moc). Tak więc wprowadzony zostanie rynek dwutowarowy, na którym oprócz energii elektrycznej towarem będzie moc. Ustawa ta wpłynie na uczestników rynku energii, w tym spółki obrotu i odbiorców końcowych.

Mając to na uwadze TOE organizuje w dniu 6 marca w Warszawie seminarium „Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 o rynku mocy – analiza wybranych zapisów, uwarunkowania wdrożenia”.

Program

Formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa. 

Dokumenty

Formularz logowania