W dniu 24 lipca 2018 r. Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska zorganizowali seminarium „Wybrane nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w połowie 2018 roku – nowelizacja ustawy o OZE, zmiany IRiESP, stan wdrożenia rynku mocy”, które odbyło się w Warszawie, w Hotelu Sheraton. 

Seminarium zgromadziło około 60 uczestników, którzy mieli możliwość zapoznania się z następującymi zagadnieniami:

  • Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii – cel nowelizacji, kluczowe zmiany, uwarunkowania zmian sektora OZE w Polsce, główne zapisy nowelizacji – Andrzej Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
  • Wpływ nowelizacji ustawy o OZE na uczestników rynku energii elektrycznej – wpływ (możliwy) nowelizacji na: wytwórców, w tym OZE i prosumentów, operatorów, spółki obrotu i odbiorców końcowych energii elektrycznej – Waldemar Gochnio, Przewodniczący Zespołu TOE ds. OZE kogeneracji i efektywności energetycznej
  • Zmiany IRiESP (karty aktualizacji) oraz Warunki Dotyczące Bilansowania – najważniejsze proponowane i wprowadzone zmiany, konsekwencje wdrożenie rozporządzenia 2017/2195 (GLEB) dla polskiego rynku bilansującego, stan przygotowań do działania wielu NEMO w Polsce – Andrzej Midera, Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Systemem, PSE SA
  • Stan wdrożenia rynku mocy w Polsce – zakończone i przygotowywane certyfikacje, przygotowanie do aukcji – PZM, parametry i atrybuty, forma, warunki udziału, terminy, rundy, wyznaczanie popytu, rynek mocy a hurtowe ceny energii – Remigiusz Kruzel, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Usług, ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
  • Wpływ (możliwy) rynku mocy na działalność przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych energii elektrycznej – rola i zadania podmiotów rynku mocy a działalność przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców: wpływ (możliwy) ustawy na: wytwórców, operatorów (OSP i OSD), spółki obrotu i odbiorców końcowych energii elektrycznej – mec. Rafał Hajduk – IGEiOŚ, Marek Kulesa – TOE 

Serdecznie dziękujemy Prelegentom za interesujące wypowiedzi oraz Gościom za aktywny udział w wydarzeniu.

Dokumenty

Formularz logowania