W dniu 14 stycznia 2021 r. w formie zdalnej, odbyło się siedemnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XV kadencji przy udziale Przedstawicieli Członków Wspierających TOE. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie trzech nowych Członków Zwyczajnych i jednego Członka Wspierającego.
  2. Omówienie sprawozdań działalności Zespołów i Grup roboczych TOE w roku 2020 i planów działania na rok 2021 oraz spraw bieżących.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania