W dniu 25 listopada 2021 r. w Warszawie odbyło się siódme posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji przy udziale Przedstawicieli Członków Wspierających TOE. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  2. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania