W dniu 7 sierpnia 2019 r. w Konstancinie-Jeziornie odbyło się, zorganizowane przez PSE S.A., spotkanie informacyjne dotyczące aktualizacji strategii monitorowania Rynku Bilansującego przyjętej przez Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego.W konferencji wzięli udział CzonkowieTOE, a biuro reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Zgodnie z Rozporządzeniem REMIT, PSE jako zajmujące się zawodowo pośredniczeniem w zawieraniu transakcji na rynku bilansującym, są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania krajowego organu regulacyjnego o uzasadnionym podejrzeniu naruszenia art. 3 lub art. 5 rozporządzenia REMIT, tj. wykorzystania informacji wewnętrznych REMIT, manipulacji lub próby manipulacji oraz do wdrożenia i utrzymywania odpowiednich i skutecznych mechanizmów oraz procedur mających na celu identyfikację takich przypadków.

W trakcie spotkania przedstawione zostały najważniejsze zmiany wprowadzone do strategii monitorowania RB, m.in. omówiono nowe obszary monitorowania oraz zmiany w monitorowaniu dotychczas zidentyfikowanych obszarów.

Dokumenty

Formularz logowania