W dniu 28 maja 2020 r. w trybie zdalnym, odbyło się zorganizowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne spotkanie informacyjne dotyczące zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego. W wydarzeniu wzięli udział liczni Członkowie TOE, a biuro TOE reprezentował kol. Marek Kulesa.

W trakcie przedmiotowego spotkania został przedstawiony zaktualizowany zakres i harmonogram wdrażania koncepcji zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego w Polsce („Koncepcja zmian RB”) planowanych do wdrożenia z dniem 18 grudnia 2020 r.

Dokumenty

Formularz logowania