W dniu 19 listopada 2020 r. w formie zdalnej, odbyło się szesnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XV kadencji przy udziale Przedstawicieli Członków Wspierających TOE. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie trzech nowych Członków Zwyczajnych.
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania