W dniu 19 września 2019 r. w Warszawie, w hotelu Gromada, odbyło się szóste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XV kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  2. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania