Z dumą i radością informujemy, że Konferencja RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą powraca!

W związku z tym w imieniu Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XXVI Konferencji Naukowo-Technicznej Rynek Energii Elektrycznej (REE 2024), organizowanej w dniach 22-24 kwietnia br. pragniemy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do wzięcia w niej udziału. Konferencja nasza organizowana jest wspólnie przez Politechnikę Lubelską, Stowarzyszenie Elektryków Polskich – Oddział Lublin, a po raz pierwszy także Towarzystwo Obrotu Energią, przy współpracy programowej PSE SA i ARE SA.

Konferencja skupia szerokie grono przedstawicieli środowisk energetycznych, reprezentujących wszystkie strony rynku energii elektrycznej – podsektory wytwarzania, przesyłu, obrotu i dystrybucji oraz odbiorców końcowych. Kazimierskie spotkania zapisały się na stałe w kalendarzu konferencyjnym uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce. Rynek Energii Elektrycznej w kolejnych edycjach już od 1994 roku jest platformą wymiany myśli i poglądów oraz dyskusji, w których zawsze dbamy o aktualność tematyki, jak również o zachowanie bezstronności i obiektywizmu. W obecnym roku tematyka programu będzie obejmować m.in. zagadnienia transformacji energetycznej i rozwoju rynku energii.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji.

Więcej informacji – https://www.ree.lublin.pl/

Dokumenty

Formularz logowania