W dniu 14 maja 2019 r. w Katowicach, w siedzibie TAURON Polska S.A., odbyło się trzecie posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XV kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych członków – przyjęto jednego Członka Zwyczajnego i jednego Członka Wspierającego
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących
  3. Wolne wnioski, sprawy różne

Dokumenty

Formularz logowania