W dniu 25 maja 2023 r. w Warszawie, w siedzibie E.ON Polska S.A., odbyło się trzecie posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVII kadencji.

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie nowych Członków Zwyczajnych i Wspierających.
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących – w tym przyjęcie Raportu TOE 2023.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania