W dniu 20 sierpnia 2020 r. w formie zdalnej, odbyło się trzynaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XV kadencji. 

Posiedzenie obejmowało następujące, główne punkty stanowiące program:

  1. Przyjęcie sześciu nowych Członków Zwyczajnych.
  2. Omówienie działalności Zespołów i Grup roboczych TOE oraz spraw bieżących.
  3. Wolne wnioski, sprawy różne.

Dokumenty

Formularz logowania