W dniach 8-9 kwietnia 2019 r., w Gdańsku, odbył się VII Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2019. 

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał p. Krzysztof Karaś – Prezes ECB, wystąpienie inauguracyjne natomiast należało do p. Piotr Naimskiego – Sekretarza Stanu w KPRM, Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W jednym z dziewięciu przeprowadzonych paneli: „Nowe trendy rozwojowe na rynkach energii elektrycznej, paliw płynnych oraz gazu”, którego moderatorem był p. Marek Kulesa – Dyrektor Biura Towarzystwa Obrotu Energią udział wzięli:

 • Wioletta Czemiel-Grzybowska – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
 • Piotr Kasprzak – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, Hermes Energy Group S.A.
 • Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu, Grupa LOTOS S.A.
 • Andrzej Modzelewski – Członek Zarządu, innogy Polska S.A.
 • Andrzej Sikora – Prezes, Instytut Studiów Energetycznych
 • Leszek Wieciech – Prezes, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego
 • Przemysław Zaleski – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
 • Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A. 

Uczestnicy debaty dyskutowali na następujące tematy:

 • Pierwsze doświadczenia płynące z wdrożenia rynku mocy
 • Rynek energii elektrycznej po zwiększeniu poziomu tzw. obliga giełdowego
 • Wzmocnienie pozycji konsumentów energii elektrycznej
 • Ochrona konkurencyjności przemysłu energochłonnego
 • Taryfy antysmogowe, wdrożenie taryf dynamicznych
 • Nowe zadania Towarowej Giełdy Energii
 • Stopień liberalizacji polskiego rynku gazu
 • Rozwój rynku giełdowego gazu ziemnego
 • Dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw gazu, ropy naftowej oraz paliw płynnych
 • Rozwój nowych segmentów rynku paliw płynnych – elektromobilność, paliwa alternatywne
 • Zmiany w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych
 • Rynek energii elektrycznej po „zamrożeniu” cen, co dalej – czy możemy mówić o rynku?
 • Magazyny energii – czas na zmiany modelu funkcjonowania elektroenergetyki

Dokumenty

Formularz logowania