W dniach 31 maja – 1 czerwca 2023 r., w Kołobrzegu, odbyła się VIII Konferencja Naukowo-Techniczna Pomiary i diagnostyka w sieciach elektroenergetycznych organizowana przez PTPiREE. Z ramienia TOE w Kongresie udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Podczas konferencji omówiono m.in. następujące zagadnienia:

 • Aspekty prawne i regulacyjne, w tym znowelizowane regulacje dotyczące LZO, w tym ustawa Prawo Energetyczne, rozporządzenia wykonawcze, projekty i inicjatywy dotyczące opomiarowania w szczególności w zakresie wydłużenia okresu ważności legalizacji liczników energii elektrycznej, regulacji jakościowej.
 • Doświadczenia z bieżących wdrożeń instalacji LZO w Polsce i Europie.
 • Sieć domowa – standardy oraz praktyczne implementacje.
 • Laboratoria AMI – przegląd interesujących badań i projektów.
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej a punkty pomiarowe w sieci.
 • Nowe technologie komunikacji dla odczytu liczników energii elektrycznej.
 • Wykorzystanie liczników inteligentnych oraz liczników bilansujących w diagnostyce sieci dystrybucyjnej.
 • Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń odbiorczych w kontekście komunikacji PLC w systemach klasy AMI.
 • Dedykowane aplikacje i rozwiązania wspierające służby operatorskie w zakresie układów pomiarowych.
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne stosowane w energetyce.
 • Monitoring jakości energii elektrycznej.

W panelu dyskusyjnym pt. „Liczniki Zdalnego Odczytu – digitalizacja, klient, dystrybucja – szanse i wyzwania” moderowanym przez p. Katarzynę Zalewską-Wojtuś (PTPiREE) oraz p. Mariusza Jurczyka (Tauron Polska Energia S.A.) udział wzięli:

 • p. Anna Bednarska – Naczelnik Rynku Detalicznego i Inteligentnych Sieci Ministerstwa Klimatu i Środowiska
 • p. Tomasz Łątka – Członek Zarządu Apator SA
 • p. Ewa Sikora – Dyrektor Pionu Usług Dystrybucyjnych Energa – Operator SA
 • p. Rafał Kępka – Wiceprezes Głównego Urzędu Miar
 • p. Marek Kulesa – Dyrektor Towarzystwa Obrotu Energią
 • p. Lesław Winiarski – Z-ca Dyrektora Biura Pomiarów Energii PSE SA

Dokumenty

Formularz logowania