W dniu 28 kwietnia 2022 r. odbyło się, zorganizowane przez URE, spotkanie autorskie poświęcone publikacji wydanej z okazji jubileuszu 25-lecia URE pt. „W drodze do bezpiecznej i czystej energii, czyli jak napisać rynek na nowo. 25 lat regulacji rynków energii w Polsce”. Z ramienia TOE w spotkaniu udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

Uroczystego powitania gości dokonał p. Rafał Gawin, Prezes URE, otwarcia spotkania w formie przemówienia przewodniego natomiast p. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego.

W debacie: Czy w dobie konkurencji potrzebna jest regulacja?/Czy wolny rynek oznacza zmierzch regulatora? moderowanej przez p. Michała Kurtyka, byłego Minister Klimatu i Środowiska udział wzięli:

 p. Leszek Juchniewicz, Prezes URE w latach 1997-2007

 p. Mariusz Swora, Prezes URE w latach 2007-2010

 p. Maciej Bando, Prezes URE w latach 2013-2019

 p. Rafał Gawin, Prezes URE od 2019 r.

Dokumenty

Formularz logowania