W dniach 4-6 czerwca 2018 r. w Olsztynie, odbyło się zorganizowane przez TGE XI Forum Obrotu. W wydarzeniu wzięli udział liczni Członkowie TOE. Z ramienia Towarzystwa w Forum udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W czasie Forum poruszono szereg zagadnień ważnych dla sektora energetycznego i Członków TOE, wśród których znalazły się m.in. następujące tematy, prezentacje:

 • Kierunki rozwoju na TGE – gaz zaazotowany; rynek mocy; nowe typy instrumentów
 • Wpływ zmian IRiESP na funkcjonowanie uczestników rynku gazu
 • Wprowadzenie do obrotu CO2 na RIF – zasady obrotu i rozliczen, członkostwo, aplikacja MIFID – raportowanie
 • Zmiana struktury rynków na TGE – forwardy na OZE; wprowadzenie OTF; zasady rozliczen i ich gwarantowania
 • Wprowadzenie oraz zasady funkcjonowania zlecen blokowych w SAPRI 
 • Nadzór nad rynkiem – przeciwdziałanie manipulacji i podsumowanie zebranych doswiadczeń 
 • Zasady obsługi niewypłacalnosci oraz opis procesu zamykania pozycji
 • Polska, TGE i uczestnicy rynku na miedzynarodowym rynku spot energii elektrycznej. Szanse i wyzwania.
 • Wpływ RODO na wymagania dotyczace dokumentów członkowskich
 • Planowane zmiany w procesie prowadzenia rozliczen i rozrachunku IRGiT
 • Optymalizacja systemu zabezpieczen – planowane projekty 

Dokumenty

Formularz logowania