W dniach 20-22 września 2021 r., w Katowicach, odbył się XIII Europejski Kongres Gospodarczy. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE.

Wśród licznych, intersujących paneli i wydarzeń towarzyszących trzy cieszyły się dużym zainteresowaniem Członków TOE.

Przyszłość rynku energii w Polsce. Rosnąca rola konsumenta w energetyce

Tematyka: Zmiany zachodzące w polskiej i europejskiej energetyce wobec perspektywicznych celów polityki klimatycznej. Propozycje legislacyjne pakietu „Fit for 55” a specyfika i ewolucja polskiego rynku energii elektrycznej. Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jednoczesnej konieczności redukcji emisji dwutlenku węgla – jak zapewnić stabilność systemu. „Konsumocentryzm” – nowy paradygmat w aspekcie regulacyjnym i biznesowym. Obecna i przyszła rola odbiorcy energii i prosumenta.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni:

 • Wystąpienie otwierające: Adam Guibourgé-Czetwertyński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
 • Paweł Pikus, Dyrektor Departamentu Elektroenergetyki i Gazu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
 • Katarzyna Szwed-Lipińska, Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji Energetyki (udział online);
 • dr hab. Mariusz Swora, były prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
 • Robert Zasina, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej;
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, Wydział Energetyki i Paliw, Kierownik Katedry Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;
 • Marek Kulesa – dyrektor biura Towarzystwa Obrotu Energią.

CSIRE – informatyczny przełom w polskiej energetyce

Tematyka:  Komunikacja na rynku energii – standardy i potrzeby. Utworzenie Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE) – założenia i cele projektu. Efekty dla rynku energii elektrycznej. Korzyści dla odbiorców końcowych (w tym prosumentów), dla KSE i Operatorów Systemów Elektroenergetycznych. Wpływ systemu na użyteczność inteligentnych liczników, transparentność procesów i bezpieczeństwo informacji. Zadania Operatora Informacji Rynku Energii.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

 • Mariusz Jurczyk, dyrektor, Departament Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych, TAURON Dystrybucja SA
 • Marek Kulesa, dyrektor biura, Towarzystwo Obrotu Energią
 • Ewa Sikora, dyrektor, Pion Usług Dystrybucyjnych, ENERGA-OPERATOR
 • Lesław Winiarski, zastępca dyrektora, Biuro Pomiarów Energii, kierownik projektu OIRE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA

Moderacja:

 • Bartłomiej Derski, redaktor, wydawca, WysokieNapiecie.pl

Rynek energii w Polsce

Tematyka: Struktura polskiego rynku: poziom koncentracji w produkcji, sprzedaży detalicznej, dystrybucji; rynek po wydzieleniu aktywów węglowych z grup. Ceny energii i czynniki jej kształtowania, koszt paliw, CO2, pomocy publicznej, importu energii – trendy. Ceny energii i płynność rynku hurtowego po zniesieniu obliga giełdowego. Regulacje i możliwości konkurowania. Koszty energii w kosztach firm i wydatkach gospodarstw domowych. Uwolnienie cen energii dla gospodarstw domowych – plany rządu. Rynek mocy po 2025 roku.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

 • Artur Galbarczyk, Director, EMEA Utilities & Transport, Fitch Ratings [online]
 • Krzysztof Kochanowski, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii PIME
 • Małgorzata Kozak, dyrektor, Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich, Urząd Regulacji Energetyki
 • Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych, Towarowa Giełda Energii S.A.
 • Mariusz Przybylik, dyrektor zarządzający Accenture w obszarze energetyka, chemia, górnictwo
 • Rafał Soja, prezes zarządu, TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.

Moderacja:

 • Dariusz Ciepiela, redaktor, WNP.PL
 • Marek Kulesa, dyrektor biura, Towarzystwo Obrotu Energią

Dokumenty

Formularz logowania