W dniach 26-28 czerwca 2023 r. w Ostródzie, odbyło się zorganizowane przez TGE i IRGiT XV Forum Obrotu. W wydarzeniu wzięli udział liczni Członkowie TOE. Z ramienia Towarzystwa w Forum udział wziął kol. Marek Kulesa – dyrektor biura TOE.

W czasie Forum poruszono szereg zagadnień ważnych dla sektora energetycznego i Członków TOE, wśród których znalazły się m.in. następujące warsztaty i panele:

  • Rozwój nowych produktów
  • Nowy model animacji
  • Nowy system rozliczeniowy
  • Podsumowanie Roku Giełdowego 2022
  • Rynek energii w nowym otoczeniu regulacyjnym
  • Rynek gazu – szanse i wyzwania w obszarze infrastruktury oraz regulacji
  • Tematy operacyjne TGE i IRGiT, w tym m.in.: wprowadzenie aukcji na Rynku Dnia Bieżącego w ramach SIDC. Notowania i rozliczenia, reforma rynku bilansującego, instrumenty 15 min na RDB
  • Podsumowanie prac Komitetu ds. Ryzyka działającego przy IRGiT

Dokumenty

Formularz logowania