W dniach 26-28 września 2018 r., w Katowicach, odbył się XV Kongres Nowego Przemysłu. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE.

W drugim dniu Kongresu między innymi odbyła się debata „Rynek energii w Polsce”, której moderatorem był Dyrektor Marek Kulesa oraz redaktor Dariusz Ciepiela.

Do rozmowy zaproszono:

  • p. Macieja Bando, URE
  • p. Jana Chlebowicza, ENERGA Obrót SA
  • p. Stefana Dzienniaka, HIPH
  • p. Arkadiusza Zieleźnego, Polenergia Obrót SA

Tematyką debaty były następujące zagadnienia:

  • Ceny energii elektrycznej – dziś i w najbliższej przyszłości. Tanio już było
  • Czynniki wpływające na ceny (prawa emisji CO2, BAT, rynek mocy)
  • Skutki rosnących cen energii dla konkurencyjności gospodarki
  • Pierwsze aukcje na rynku mocy – przewidywania, doświadczenia, harmonogram dalszych działań
  • Spodziewane efekty funkcjonowania rynku mocy
  • Jest ustawa, ale… Pakiet zimowy jako źródło niepewności

Dokumenty

Formularz logowania