W dniach 22-23 lutego 2021 r., w formie zdalnej, odbyła się XXI edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu był: „Rok 2021: Przełom w polskiej energetyce”. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura. 

W ramach Kongresu odbyły się kolejne debaty i panele:

 1. Transformacja energetyczna 2021
 2. OZE w portfolio liderów polskiego rynku
 3. Polski rynek energii gazu i paliw
 4. Rynek ciepła i kogeneracji
 5. Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje
 6. Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE

W panelu „Polski rynek energii gazu i paliw”, którego moderatorem był kol. Marek Kulesa, dyrektor biura TOE udział wzięli:

 • Tomasz Grzela – Dyrektor ds. LNG i CNG, Grupa LOTOS S.A.;
 • Grzegorz Kotte   –   Wiceprezes   Zarządu   ds.   Technicznych, ENEA Wytwarzanie  Sp. z o.o.; 
 • Ireneusz Krupa – Członek Zarządu ds. Rozwoju i Inwestycji, Polska Spółka Gazownictwa;
 • Mateusz Radecki – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.;
 • Beata Wittmann – Członek Zarządu, Gas Storage Poland;
 • Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.;
 • Piotr Zawistowski – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Dyskutowano między innymi na następujące tematy:

 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju
 • Import gazu i paliw do Polski – perspektywy i kierunki zmian
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla polskiego rynku paliw i gazu
 • Szanse na rozwój energetyki gazowej w Polsce
 • Gaz jako „czyste” paliwo dla odbiorców indywidualnych i przemysłu
 • Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce
 • Infrastruktura magazynowa i jej wpływ na rozwój rynku gazu oraz paliw
 • Gaz w portfolio firm energetycznych

Dokumenty

Formularz logowania