W dniach 24-25 stycznia 2022 r., w formie zdalnej, odbyła się XXII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu był: „Rok 2022: Przełom w polskiej energetyce”. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura. 

W ramach Kongresu odbyły się kolejne debaty i panele:

 1. Transformacja energetyczna 2022
 2. Zielona energia w strategiach liderów polskiego rynku
 3. Polski rynek paliw, gazu i energii
 4. Rynek ciepła i kogeneracji
 5. Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje
 6. Potencjał polskich wytwórców na potrzeby segmentu OZE

W panelu „Polski rynek paliw, gazu i energii”, którego moderatorem był kol. Marek Kulesa, dyrektor biura TOE udział wzięli:

 • Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.
 • Maciej Górski – Country Head, Photon Energy
 • Adam Stępień – Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw
 • Maciej Stryjecki – Dyrektor, POLENERGIA S.A.
 • Grzegorz Strzelczyk – Prezes Zarządu, LOTOS Petrobaltic S.A.
 • Artur Wasil – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A.
 • Robert Zasina – Prezes Zarządu, TAURON Dystrybucja S.A.

Dyskutowano między innymi na następujące tematy:

 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju
 • Wyzwania dla dystrybucji – propozycje rozwiązań systemowych i legislacyjnych
 • Import gazu i paliw do Polski – perspektywy i kierunki zmian
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla polskiego rynku paliw i gazu
 • Rynek paliw – czy warto inwestować w infrastrukturę paliwową w kontekście zakazu rejestracji pojazdów spalinowych w 2035 r.? 
 • Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce
 • Infrastruktura magazynowa i jej wpływ na rozwój rynku gazu oraz paliw
 • Gaz w portfolio firm energetycznych

Dokumenty

Formularz logowania