W dniach 27-28 lutego 2023 r. odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL. Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu był: „Rok 2023: Polityka energetyczna Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie”. Towarzystwo Obrotu Energią reprezentował kol. Marek Kulesa – dyrektor biura. 

W ramach Kongresu odbyły się kolejne debaty i panele:

 1. Polityka energetyczna Państwa wobec kryzysu surowcowego w Europie
 2. Strategie liderów polskiego rynku – aktualizacja strategii w zmienionej sytuacji
 3. surowcowej i presji regulacyjnej na kontrolę cen energii dla odbiorców
 4. Polski rynek paliw, gazu, węgla i energii
 5. Rynek ciepła i kogeneracji
 6. Horyzont 2050: Rozwój, inwestycje, innowacje
 7. Nowoczesna energetyka w praktyce – Prezentacje i warsztaty

W panelu „Polski rynek paliw, gazu i energii”, którego moderatorem był kol. Marek Kulesa, dyrektor biura TOE udział wzięli:

 • Jan Frania – Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej, PGE Dystrybucja S.A.
 • Norbert Grudzień – Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Piotr Kuś – Dyrektor Generalny, European Network of Transmission System Operators for Gas
 • Rafał Miland – Wiceprezes Zarządu, PERN S.A.
 • Remigiusz Nowakowski – Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych DISE
 • Dariusz Pachniewski – Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Hynfra P.S.A.
 • Robert Perkowski – Członek Zarządu ds. Wydobycia, PKN ORLEN S.A.
 • Szymon Płoński – Ekspert Koordynator Zespołu, ARP S.A., Dyrektor Strategii, Dolnośląska Dolina Wodorowa
 • Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych
 • Adam Stępień – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw
 • Marek Wesoły – Poseł na Sejm RP
 • Leszek Wiwała – Prezes, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Dyskutowano między innymi na następujące tematy:

 • Wyzwania dla dystrybucji – propozycje rozwiązań systemowych i legislacyjnych. OZE z perspektywy dystrybucji – działania centralne, regionalne, lokalne i legislacyjne.
 • Wydobycie gazu w Polsce – perspektywy rozwoju.
 • Nowe ramy funkcjonowania rynku gazu po przejęciu PGNiG przez PKN Orlen. Import gazu i paliw do Polski – perspektywy i kierunki zmian.
 • Rola węgla w bieżącej i perspektywicznej polityce energetycznej Państwa (korekta planu odchodzenia od węgla?).
 • Kluczowe projekty inwestycyjne dla polskiego rynku paliw i gazu. Priorytety w rozbudowie gazowej sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej.
 • Rynek paliw – czy warto inwestować w infrastrukturę paliwową w kontekście zakazu rejestracji pojazdów spalinowych w 2035r?
 • Perspektywy rozwoju rynku zielonego wodoru w Polsce.
 • Infrastruktura magazynowa i jej wpływ na rozwój rynku OZE, gazu oraz paliw.
 • Biogaz – aktualna skala i perspektywy produkcji. Rola biogazu w polskim systemie energetycznym.

Dokumenty

Formularz logowania