W dniach 22-24 kwietnia 2024 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się  XXVI edycja Konferencji Rynek Energii Elektrycznej.

Konferencja zorganizowana została przez Politechnikę Lubelską, SEP o/Lublin i Towarzystwo Obrotu Energią przy merytorycznej współpracy PSE S.A. i ARE S.A. Konferencja objęta została patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Konferencja stanowiła platformę dyskusji i wymiany poglądów gromadząc ponad 250 osób.

W części merytorycznej uczestnicy mogli zapoznać się z następującymi prezentacjami i wziąć udział w dyskusjach panelowych:

 1. Integracja B2B z Centralnym Systemem Informacji Rynku Energii
 2. Optymalizacja przyłączania stacji ładowania autobusów elektrycznych do miejskiej sieci elektroenergetycznej za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji
 3. Wpływ przyłączania odnawialnych źródeł energii i magazynów energii na warunki pracy sieci rozdzielczej SN
 4. Dyskusja panelowa – Możliwości przyłączeniowe KSE – bliższa i dalsza perspektywa
 5. Krajowa elektroenergetyka w latach 2020-2023 
 6. Modernizacja sieci dystrybucyjnych warunkiem udanej transformacji. Rola regulatora i pozostałych uczestników rynku
 7. Rola konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej w procesie bezpiecznej i efektywnej transformacji technologicznej
 8. Dyskusja panelowa – Polityka energetyczna Polski
 9. Rynkowe i techniczne środki integracji źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym
 10.  Analiza potrzeb wdrożenia magazynów energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
 11.  Dyskusja panelowa – System elektroenergetyczny z dużym nasyceniem źródeł odnawialnych
 12.  Wyzwania dla rynku giełdowego energii elektrycznej w roku 2024 w aspekcie krajowym i europejskim
 13.  Nowy model rynku energii (EMD) – wybrane unijne uwarunkowania obrotu energią elektryczną w roku 2024 i latach następnych
 14.  Dyskusja panelowa – Obrót energią elektryczną dziś i w latach następnych
 15.  Cenowa elastyczność popytu odbiorców rozliczających strefowo opłatę mocową i jej zastosowanie
 16.  Handlowo-techniczne bilansowanie energii w obszarach sieci dystrybucyjnej
 17.  Zmiany struktury rynku energii i ich wpływ na kształtowanie taryf sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych. Optymalizacja kosztów zakupu
 18.  Charakterystyka procesów zapotrzebowania na moc w systemach elektroenergetycznych wybranych krajów europejskich w czasie pandemii COVID-19
 19.  Opracowanie środków zaradczych dotyczących ograniczenia szczytów obciążeń elektrycznych na poziomie wybranego zakładu przemysłowego w ramach międzynarodowego projektu badawczego DIEGO
 20.  Analiza ważności danych wejściowych dla różnych technik uczenia maszynowego w zadaniu krótkoterminowej prognozy produkcji energii elektrycznej przez elektrownię słoneczną w zakładzie przemysłowym
 21.  Prognoza czasu wykonywania zadań przez pracowników floty pojazdów dla planowania pracy floty pojazdów elektrycznych pod kątem ich ładowania
 22.  Wpływ źródła OZE na charakterystykę elektroenergetyczną zakładu przetwórczego
 23.  Wybrane problemy dostosowania sieci elektroenergetycznej do zmieniających się warunków wytwarzania
 24.  Praktyczne aspekty udziału elektrowni wodnych w procesie transformacji energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem magazynowania energii i świadczenia usług elastyczności
 25.  Ewolucja (reforma) unijnego rynku energii elektrycznej
 26.  Polski rynek mocy w świetle postanowień reformy Electricity Market Design
 27.  Wpływ transformacji energetycznej na plany odbudowy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

Tegorocznymi Partnerami Konferencji były następujące firmy:

 • ALSEVA PRO SP. Z O.O.
 • EEX Group
 • ENEA S.A.
 • Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o.
 • Nord Pool
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
 • Towarowa Giełda Energii S.A.

Patronat medialny objęli: portal CIRE, portal wnp.pl oraz portal WysokieNapiecie.pl.

Udostępniamy Państwu materiały pokonferencyjne w postaci prezentacji, z którymi uczestnicy mieli możliwość zapoznać się podczas obrad – pobierz plik. Wkrótce opublikujemy również materiały filmowe zarejestrowane podczas Konferencji – Konferencja Rynek Energii Elektrycznej – Aktualności (ree.lublin.pl)

W imieniu organizatorów pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom za obecność i czynne uczestnictwo w Konferencji, patronom za objęcie patronatem naszej imprezy, prelegentom za interesujące wykłady, partnerom za wsparcie.

Komitet Organizacyjny REE 2024

Dokumenty

Formularz logowania