W imieniu IGEOŚ oraz TOE mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w seminarium „Wybrane nowe uwarunkowania rynku energii elektrycznej w połowie 2018 roku – nowelizacja ustawy o OZE, zmiany IRiESP, stan wdrożenia rynku mocy”, które odbędzie się w Warszawie 24 lipca 2018 r., w Hotelu Sheraton. 

Pierwsza połowa 2018 roku przyniosła dla elektroenergetyki polskiej liczne zmiany uwarunkowań jej funkcjonowania zarówno w zakresie przyjętych regulacji formalno – prawnych, jak i projektowanych nowych rozwiązań. W dniu 7 czerwca 2018 r. przez Sejm RP została przyjęta długo oczekiwana nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, trwa wdrożenie rynku mocy w Polsce zgodnie z ustawą o rynku mocy oraz zatwierdzonym przez Prezesa URE decyzją z 30 marca 2018 r. Regulaminem Rynku Mocy, prowadzone są także prace nad kolejnymi zmianami IRiESP, w tym wdrożeniem rozporządzenia 2017/2195 (GLEB) dla polskiego rynku bilansującego.

Program seminarium oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczamy poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Program

Formularz zgłoszeniowy

Dokumenty

Formularz logowania