Seminarium TOE

Mając na uwadze dalsze wyzwania w obszarze rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym zmiany na rynku detalicznym, wynikające z planowanej tzw. dużej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, wprowadzenie CSiRE i OIRE, Towarzystwo Obrotu Energią zaprasza na seminarium pt.:

Zmiany na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce – wybrane zagadnienia, duża nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, CSiRE, OIRE, SWI”,

które odbędzie się 9 czerwca 2021 r. od godz. 10.00 w formie zdalnej. 

Program

Formularz zgłoszeniowy

Kontakt: Monika Gasiuk, monika.gasiuk@toe.pl, tel. 22 827 57 93.

Serdecznie zapraszamy. 

Dokumenty

Formularz logowania