Mając na uwadze dalsze wyzwania w obszarze rynku energii elektrycznej w Polsce, w tym zmiany na rynku detalicznym, wynikające z tzw. dużej nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne, wprowadzenie CSiRE i OIRE, Towarzystwo Obrotu Energią zorganizowało seminarium pt.: „Zmiany na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce – wybrane zagadnienia, duża nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, CSiRE, OIRE, SWI”, które odbyło się 9 czerwca 2021 r. w formie zdalnej. 

Seminarium otworzyli witając zgromadzonych, a także wprowadzając kierunkowo do tematyki spotkania:

 • p. Tomasz Sikorski, Wiceprezes Zarządu PSE SA
 • p. Robert Rutowicz, Wiceprezes Rady Zarządzajacej TOE
 • p. Marek Kulesa, Dyrektor Biura TOE

Uczestnicy seminarium mogli zapoznać się z następującymi prezentacjami:

 1. Duża nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne, tzw. licznikowa – wybrane zagadnienia, cel i główne obszary zmian, nowy model pomiarowo – rozliczeniowy, rola i zadania Zespołu ds. inteligentnego opomiarowania – p. Aleksandra Świderska, Zastępca Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
   
 2. Zmiany z obszaru regulacji w tym na rynku detalicznym – rola i zadania URE – wybrane zagadnienia regulacyjne, monitoring zmian i wdrożenia – p. Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów, URE
   
 3. OIRE, CSiRE, SWI – rola i zadania OSP na etapie prac przygotowawczych i wdrożenia, główne funkcjonalności CSIRE, migracja danych inicjalnych, stan prac, dalszy harmonogram – p. Lesław Winiarski, Kierownik Projektu OIRE, Zastępca Dyrektora – Biuro Pomiarów Energii, PSE SA
   
 4. Projekty nowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy – rozporządzenie CSiRE i rozporządzenie pomiarowe, zakres, najważniejsze zapisy projektów, dalszy harmonogram prac nad projektami rozporządzeń  – p. Łukasz Bartuszek, Radca Ministra, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
   
 5. Standardy Wymiany Informacji (SWI) – czym jest SWI, zakres dokumentu, stan prac, najważniejsze procesy rynku energii określone w SWI, harmonogram dalszych prac nad SWI – p. Andrzej Zadworny, Kierownik Wydziału realizacji CSIRE, Biuro Pomiarów Energii, PSE SA
   
 6. Zmiany na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce  – wybrane zagadnienia, duża nowelizacja ustawy – Prawo energetyczne, CSiRE, OIRE, SWI – p. Henryk Kaliś, Prezes IEPiOE i Przewodniczący FOEEiG
   
 7. Wpływ zmian na rynku detalicznym na działalność OSD – wybrane zagadnienia, rola i zadania OSD w procesie wdrożenia, nowy model współpracy na linii OSD – użytkownicy systemu (w tym spółki obrotu i odbiorcy końcowi) – p. Wojciech Kozubiński, Kierownik, PTPiREE
   
 8. Wpływ zmian na rynku detalicznym na działalność przedsiębiorstw obrotu – wybrane zagadnienia, nowe/zmodyfikowane procesy a sprzedawcy energii elektrycznej, dotychczasowe działania TOE – p. Marek Kulesa, Dyrektor Biura, TOE
   

Serdecznie dziękujemy Prelegentom oraz Uczestnikom spotkania. 

Dokumenty

Formularz logowania