W dniu 27 marca 2024 r., w trybie zdalnym, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE. 

Zrealizowano następujący porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2023 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2023 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2023 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej
  XVII kadencji z wykonania obowiązków za rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej XX kadencji z wykonania obowiązków za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu działania Stowarzyszenia na 2024 rok.
 9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2024 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2024.
 11. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej XXI kadencji.
 12. Dyskusja proponowanych zmian treści Regulaminów TOE (Walnego, Rady i Komisji Rewizyjnej) podjęcie uchwał tej sprawie. Przyjęcie tekstów jednolitych Regulaminów.
 13. Wolne wnioski.

Dokumenty

Formularz logowania