W dniu 26 marca 2021 r., w trybie zdalnym, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE. 

Zrealizowano następujący porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2020 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2020 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej XV kadencji z wykonania obowiązków za rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej XVII kadencji z wykonania obowiązków za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu działania Stowarzyszenia na 2021 rok.
 9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2021.
 11. Powołanie Członków Rady Zarządzającej XVI kadencji.
 12. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej XVIII kadencji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu TOE. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu TOE.
 14. Wolne wnioski.

Dokumenty

Formularz logowania