W dniu 28 marca 2019 r. w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE. 

Zrealizowano następujący porządek obrad:

 1. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Członków Komisji Wyborczo – Skrutacyjnej oraz protokolanta Walnego Zebrania Członków TOE.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności TOE w 2018 roku.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania finansowego TOE za 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Zarządzającej TOE w 2018 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej TOE w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Rady Zarządzającej XIV kadencji z wykonania obowiązków za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia skwitowania Członkom Komisji Rewizyjnej XV kadencji z wykonania obowiązków za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu działania Stowarzyszenia na 2019 rok.
 9. Ustalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich w 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Zasad gospodarki finansowej TOE, budżetu na rok 2019. 
 11. Powołanie Członków Rady Zarządzającej XV kadencji. 
 12. Powołanie Członków Komisji Rewizyjnej XVI kadencji.
 13. Wolne wnioski.

Dokumenty

Formularz logowania