Towarzystwo Obrotu Energią (TOE)

Umowa ramowa
Umowa ramowa w zakresie transakcji na rynku wtórnym
Wiadomości
Wiadomości
Jak dbać o energię
Umowa ramowa
Umowa ramowa w zakresie transakcji na rynku wtórnym
previous arrow
next arrow

Witamy w Towarzystwie Obrotu Energią

Założone pod koniec 2003 roku Towarzystwo Obrotu Energią (TOE) jest zrzeszeniem dobrowolnym, samorządnym, trwałym i apolitycznym. Pierwsze ustawowe władze TOE, którymi są oprócz Walnego Zebrania Członków, Rada Zarządzająca oraz Komisja Rewizyjna zostały ustanowione podczas pierwszego Walnego Zebrania Członków TOE na początku 2004 roku. W dniu 24 marca 2022 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków TOE, na którym m.in. zatwierdzono sprawozdania TOE za 2021 rok, udzielono absolutorium Członkom Rady Zarządzającej 16 kadencji oraz Komisji Rewizyjnej 18 kadencji, przyjęto budżet oraz program działania na 2022 rok, dokonano także wyborów Komisji Rewizyjnej 19 kadencji.

Zgodnie ze Statutem TOE do podstawowych celów działania Towarzystwa można zaliczyć:

  • podejmowanie działań wspomagających:
    podejmowanie działań wspomagających: a) rozwój konkurencyjnego rynku energii w Polsce, w tym: rynku energii elektrycznej, rynku ciepła, rynku paliw ze szczególnym uwzględnieniem paliw do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, rynku instrumentów pochodnych,
    b) tworzenie standardów handlu produktami wymienionymi w ppkt a
  • upowszechnianie zasad prowadzenia handlu energią i paliwami oraz standardów takiego handlu,
  • prowadzenie działalności informacyjnej wynikającej z doświadczeń innych rozwiniętych rynków, w tym – w szczególności – propagowanie informacji dotyczących możliwości korzystania z dobrodziejstw konkurencyjnego rynku energii i paliw dla uczestników tego rynku,
  • kształtowanie norm etycznych w handlu energią i paliwami,
  • reprezentacja społecznie lub gospodarczo użytecznych interesów sektora obrotu energią i paliwami wobec organów administracji rządowej i innych stowarzyszeń.

Zapraszamy do współpracy

Szesnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji, 20 października 2022 r. w Warszawie

W dniu 20 października 2022 r. w Warszawie odbyło się szesnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji przy udziale Przedstawicieli Członków Wspierających TOE.

XVIII Targi Energii

W dniach 29-30 września 2022 r. w Centrum Kongresowym „Warszawianka” w Jachrance odbyły się kolejne, XVIII Targi Energii, zorganizowane przez Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii.

Piętnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji, 15 września 2022 r. w Warszawie

W dniu 15 września 2022 r. w Warszawie, w siedzibie E.ON Polska S.A. odbyło się piętnaste posiedzenie Rady Zarządzającej TOE XVI kadencji przy udziale Przedstawicieli Członków Wspierających TOE.
1 2 3 4 5 41